Experiëntiële vermijding: bang voor je eigen angst

Angststoornissen zijn er in vele vormen: specifieke fobieën, paniekstoornissen, dwangstoornissen, sociale fobie, PTSS, straatvrees…zelfs binnen deze categorieën kan de angst zich op verschillende manieren uiten. Maar de rode draad die alle angststoornissen gemeen lijken te hebben, is dat ze gekenmerkt worden door experiëntiële vermijding. In één zin gezegd: het proberen te vermijden, controleren of veranderen…